OPIS PROCEDURY IMPORTU Z WIELKIEJ BRYTANII
DOTYCZY KODU CN: 2309 10

Wstęp

Niniejszy opis stanowi instrukcję prawidłowego wykonania procedury importu produktów pochodzenia brytyjskiego, sklasyfikowanym pod kodem celnym 2309, przewożonych z Wielkiej Brytanii do Polski.

Klasyfikacja

Przedstawione towary należy sklasyfikować pod kodem celnym 2309 10, który dotyczy
Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej. Według uwag w klasyfikacji towarowej wszelkie produkty, na których opakowaniu końcowym jest napisane, że są przeznaczone do spożycia przez zwierzęta – należy klasyfikować pod kodem 2309. Nie są to opakowania zbiorcze tylko detaliczne dlatego wybieramy kolejne dwie cyfry 10, a nie „90” – czyli pozostałe, np. opakowania zbiorcze.

Kontrole graniczne po 1. stycznia 2021 roku

Po 1. stycznia 2021 roku, ze względu na Brexit zostały wprowadzone graniczne kontrole zwierząt, żywności i  produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz z Wielkiej Brytanii. Produkty sklasyfikowane pod kodem 2309, które przywozimy na terytorium UE z Wielkiej Brytanii, podlegają granicznej kontroli weterynaryjnej. Graniczna kontrola weterynaryjna odbywa się zawsze w miejscu, w którym towar przekracza granicę Unii Europejskiej, nie – w czasie wjazdu towaru do kraju docelowego/kraju importera, co jest często mylone przez przedsiębiorców.

Obowiązki importera

Przez wspomniane zmiany spoczywają na importerze nowe obowiązki jak przy imporcie z kraju trzeciego, takie jak:

 • konieczność przedstawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia (świadectwa urzędowego) wystawionego w kraju wywozu, które potwierdza spełnienie wymogów bezpieczeństwa zdrowia
 • konieczny jest wwóz towaru przez wyznaczone przejście graniczne (BCP)

Przy imporcie z Wielkiej Brytanii do Polski najczęściej wybieranych przez przewoźników
oraz miejsce, w którym odbywa się najszybsza obsługa produktów podlegających dodatkowym kontrolom jest w Calais Dover, we Francji (FR620001)

 • przesyłkę należy poddać prenotyfikacji w systemie TRACES.NT, w którym importer musi wcześniej zarejestrować firmę, którą reprezentuje jako importer
 • należy zgłosić przesyłkę do kontroli granicznej

Przebieg procedury importu

 • Uzyskanie dokumentów od nadawcy:
  • Weterynaryjne urzędowe świadectwo zdrowia
  • Faktura handlowa
  • Packing list
  • Kod celny
 • Wystawienie T1 z Wielkiej Brytanii do miejsca docelowego w Polsce.
 • Prenotyfikacja przesyłki w systemie Traces NT.
 • Dokonanie inspekcji weterynaryjnej we Francji.
 • Zapłata podatku weterynaryjnego w imieniu importera.

Oddziały Agencji Celnej na przejściu granicznym w porcie w Callais, w tunelu oraz w Dunkierce pracują 24/7. W przypadku wcześniejszej awizacji zespół będzie czekał na kierowcę, więc kierowca nie musi tracić czasu na szukanie agencji, tylko to personel przyjeżdża do kierowcy.

 • Odprawa ostateczna – dopuszczenie do obrotu w Świecku.
 • Przywiezienie towaru pod docelowy adres, wskazany przez importera.

Koszty obsługi celnej, które ponosi importer

 • T1 z Wielkiej Brytanii do Polski
 • CHED (weterynaryjny dokument wejścia do UE)
 • Aranżacja granicznej kontroli weterynaryjnej
 • Podatek od kontroli weterynaryjnej

Dodatkowe opłaty – opcjonalne:

 • Praca w niedzielę lub w nocy
 • Obsługa rewizji na życzenie inspekcji weterynaryjnej (tylko w razie konieczności, na potrzeby weterynarzy, zawsze staramy się unikać tego kosztu)

Dodatkowe informacje

Standardową procedurą na przejściu granicznym przy przewozie towarów podlegającym dodatkowym obostrzeniom jest wysyłka przez klienta wszelkich posiadanych dokumentów (faktura, packing list, deklaracja eksportowa, certyfikat zdrowia, szczegóły ciężarówki i przyczepy). Nasi specjaliści sprawdzają poprawność dokumentów, a następnie rozpoczynają pracę nad przygotowaniem T1 oraz CHED. Gdy ciężarówka jest na miejscu staramy się jak najszybciej zakończyć kontrolę graniczną, a gdy dokumenty są już gotowe, niezwłocznie wysyłamy je na adres email właściciela towaru. W celu płynniejszego działania zawsze prosimy, aby wysyłać dokumenty minimum 10 godzin
przed przybyciem ciężarówki.

Pobierz PDF