Ze względu na ogromne zamiłowanie do zwierząt wyspecjalizowaliśmy się w temacie wymagań urzędowych w eksporcie oraz imporcie karmy dla zwierząt oraz pasz.

Posiadamy magazyn paszowy na terenie portu, który spełnia wymagania weterynaryjne, sanitarne oraz celne. Dla towarów składowanych w magazynie jest możliwość przeprowadzenia badań laboratoryjnych metodami akredytowanymi.

Organizujemy w imieniu klientów wzory dokumentów niezbędnych do wprowadzenia towarów na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej oraz ich wyprowadzenia z UE (we współpracy z Urzędem Celnym jak i innymi jednostkami administracji publicznej: inspekcjami weterynaryjnymi, inspekcją jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz stacją sanitarno-epidemiologiczną).

Pomagamy klientom we wprowadzaniu nowych towarów spożywczych, pochodzących z kolejnych krajów niż dotychczasowe, do ich katalogu towarowego.

Posiadamy ogromne doświadczenie w eksportowaniu towarów, m.in. w sporej ilości do krajów Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu.

Zapraszamy do kontaktu.